විවිධ ලිපි

“සිංහල ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය” වැනි නමකින්, “Royal Spanish Academy” වගේ එකක්  අපිත් පටන් ගත්තොත් නරකද?

Sinhala Pravardhana Mandalaya to English language translation

“Brief history of Royal Spanish Academy

The Royal Spanish Academy (RAE) is the official institution responsible for regulating Spanish Language, in order to keep its unity up in the Spanish territories. The RAE began establishing rules for the orthography of Spanish language in 1741 and they were also gradually adopted by the Spanish speaking countries of Latin America.

It is affiliated with national language academies in twenty-one other hispanophone nations through the Association of Spanish Language Academies.
The Academy was founded in 1713 by initiative of Juan Manuel Fernández Pachego, Marquis of Villena and Duque de Escalona and was modelled both on the Italian Accademia della Crusca (1582) and the Académie française (1635), with the purpose “to fix the voices and vocabularies of the Castilian language with propriety, elegance, and purity”. King Philip V approved its constitution on 3 October 1714, placing it under the Crown’s protection.
RAE’s authority was recognized on the language, because it is an hard work to regulate a so-spread language as Spanish is. It is often seen as a conservative, however, strives to maintain the formal language in tune with today, but not “close the door” to admission of new words.”

(ඉහත උපුටාගත් කොටස සහ පහත share කර ඇති ලිපිය ** දැක්කේ President ඇති ස්ත්‍රීලිංගික පදය සොයන්නට ගිහිල්ලා (නව මානව හිමිකම් මහකොමසාරිස්වරිය, මිචෙල් බැචලට් හිටපු චිලී ජනපතිනියක්). “ජනපතිනිය” ට ඇති ලතින් ඇමෙරිකානු භාවිතය Presidenta.
**Ref to “share කර ඇති ලිපිය”  http://www.spainisculture.com/en/propuestas_culturales/real_academia_espanola_brillo_lengua.html)

ඉංග්‍රීසි ඇතුළු ප්‍රධාන විදේශ භාෂාවලින් දැනටමත් එක්ව ඇති සහ දිනපතා අන්තර්ජාලයට එකතුවන දැනුම් සමුදාය, සාහිත්‍ය සමුදාය බොහෝවිට සිංහල භාෂිතයින්ට සම්ප්‍රේෂණය වන්නේ ද්විභාෂිත උගතුන්ගේ, සාහිත්‍ය රසවතුන්ගේ පුද්ගලික උත්සාහය මතයි. එහිදි ඔවුන්ගේ හිතුමතය පරිදි නිර්වචන සැපයීම නොවැළැක්චිය හැකි තත්වයකි.

අන්තර්ජාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් ඇති දැනුම් – සාහිත්‍ය පමණක් සළකා බැලුවා වුවද, එහි ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂවත්, දිනපතා අලුතින් එක්වන වේගයට සාපේක්ෂවත් අපගේ වත්මන් පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය බෙහෙවින් අවිධිමත්, විද්‍යාත්මක නොවන මෙන්ම ක්ෂුද්‍ර පරිමාණ එකකි. එහි අනිවර්‍ය විපාකය වී ඇත්තේ උසස් අධ්‍යාපනයේ යෙදෙන්නන්ට, නව තොරතුරු සොයන්නන්ට ඉංග්‍රීසිය සරණ යාම හැර වෙනත් විකල්පයක් නොමැති තත්වයක් ඇතිව තිබීමයි. මෙය සිංහලයේ මළගම ඉක්මන් කරන්නක් බව නොකිවමනාය.

එබැවින් රජයේ අනුග්‍රහයෙන් “සිංහල ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය” වැනි ආයතනයක්, පිහි‍ටුවීම සුදුසුයැයි සිතමි.
එහි ව්‍යුහය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන Royal Spanish Academy – 1713 ( Italian Accademia della Crusca (1582), Académie française (1635)) වැනි ආයතනවලින් වටිනා අදාර්ශයක් ලබාගතහැක.

මා යෝජනා කරන පරිදි මෙහි මුඛ්‍ය අරමුණ විය යුත්තේ වැඩිදුර දැනුම සහ අධ්‍යාපනයේ යෙදෙන සිංහල භාෂිතයින්ට, ඉංග්‍රීසිය සරණ යාම වෙනුවට කිසියම් ප්‍රමාණයකට හෝ ප්‍රායෝගික හා සහනදායි විකල්පයක් ලබාදීමයි (උදා: අන්තර්ජාල පරිශීලනය වැනි අවස්ථාවලදි). වඩාත් “නිවැරදි” හෝ “පිරිසිදු” සිංහල භාෂාවක් සැකසීමේ බර මෙම ආයතනයට නොපැරවිය යුතු අතර එය “සිංහල ශබ්දකෝෂ කාර්යාලය”, “හෙළ හවුල” වැනි ආයතන, සංවිධාන විසින් සුපුරුදු පරිදි ඉ‍ටුකරනු ඇත.

සිංහල ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය වේගයෙන් වෙනස්වන නූතන ලෝකයට අවශ්‍ය දැනුම සිංහල භාෂාවෙන් ලබාදිමේ අධ්‍යාපන හා සන්නිවේදන කාර්යභාරයට උරදෙන්නක් විය යුතුය. මේ සඳහා ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවලින් සහ සිංහල බසෙහි චිරස්තථිය පතන දෙස් , විදෙස් හි සිටින වෘත්තිකයින් සහ විද්වතුගේ සහභාගිතවය, දායකත්වය ලබාගැනිම ඉතා ප්‍රයෝජන්වත් වෙයි (අන්ත්ර්ජාලය, මාර්ගගත වැඩමුළු – දේශන හරහා එය පහසුවෙන් කළ හැක).

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close