ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000 පොත

Guru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 BookGuru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 BookGuru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 Book smGuru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 BookGuru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 Book

Guru-Vibaga-Samanya-Dhenima-1000-Book-Teaching-GK-Intro

(01) පොත ප්‍රයෝජනවත් කාටද?

 1. ජාතික පාසල් හා පළාත් ගුරු තරඟ විභාග අපේක්ෂකයින් විශේෂයි (උපාධි ගුරු / දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය ගුරු/ සබරගමුව උපාධි -ඩිප්ලෝමා ගුරු වැනි ).
 2.  පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා – PGDE / ශාස්ත්‍රපති – MEd පාඨමාලා සඳහා (විවෘත වි.වි./ කොළඹ වි.වි./ පෙරාදෙණිය වි.වි.) ඇතුළත් කරගැනිමේ විභාගවලට පෙනී සිටින්නන්ට ඉතා ප්‍රයෝජනවත්ය.

(02) පොත ලියුවේ කව්ද?

2017 මධ්‍යම පළාත් උපාධි ගුරු විභාගයේ ප්‍රථම ස්ථානය, සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්න පත්‍රයට වැඩිම ලකුණු  92.5 ලබාගත් A. R. අමරසිංහ විසිනි.
(මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා වෙබ් අඩවියේ ඇති ප්‍රතිපල ලේඛනයේ අනු අංක 703 බලා ප්‍රතිපල තහවුරු කරගන්න. – Clck here). 


(03) පොතෙහි විශේෂත්වය කුමක්ද?

 1. ජාතික හා පළාත් සභා  උපාධි / ඩිප්ලෝමා ගුරු විභාග වෙනුවෙන්ම සම්පාදිත එකම හා මුල්ම ගුරු සාමාන්‍ය දැනුම පොත.
 2. ගුරු විභාග විෂය නීර්දේශය, එනම්
  A – ගුරු කේෂත්‍රයේ සාමාන්‍ය දැනිම
  B – දේශිය වශයෙන් සිදුව ඇති හා සිදුවන අධ්‍යාපන ප්‍රවණතා
  C – අධ්‍යාපන නවීකරණ පිළිබඳ දැනුම
  D – ගුරු සේවය හා පාසල් කළමනාකරණය
  සම්පුර්ණයෙන්  ආවරණය කරන අධ්‍යාපන සාමාන්‍ය දැනීම කරුණු 1000 කින් සමන්විතයි.
 3. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න (past exam question papers) ඇසුරු කර ඇත.
 4. නවතම කරුණු වලින් යාවත්කාලිනය (2018 දක්වා).
 5. ලංකාවේ වෘත්තීය තරග විභාග පාඨමාලා අධ්‍යනය කර මෙම ග්‍රන්ථය සකසා ඇත.

(04) පොත මිලදි ගැනිමේදි ලැබෙන අමතර සේවා 

1. පොතෙහි මිල රු. 800/=  කි.
2. පොත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ඔබේ ලිපිනයට එවන අතර ගාස්තු අප විසින් දරනු ලැබේ.
3. පොත මිලදි ගත් විට පහත සේවාවන් නොමිලයේ ලැබේ.
A – ජාතික හා පළාත් පාසල් ගුරු විභාග 2018 සඳහා සැකසු සාමාන්‍ය දැනීම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සහ පිළිතුරු පත්‍රය (පොත සමඟ තැපැල් කරයි).
B – ඉලක්ක ප්‍රශ්න පත්‍ර 3 ක් email කරනු ලැබේ (ගුරු කේෂත්‍රයේ නවතම කරුණු ද ඇතුළත්ව).


(05) පොත මිලදි ගන්නේ කෙසේද?

 1. පොත මිලදී ගැනිමේ විස්තර සඳහා මෙම සබැඳිය click කරන්න.
 2. විශේෂ අවධානයට: පිටපත් සීමිතයි. ඉක්මනින් ඔබේ පිටපත ලබාගන්න.

(06) පොතේ උපුටාගත් කරුණු 100 ක සාම්පලයක් කියවා බලන්න.

A4 Printable PDF  ලෙස නොමිලේ බාගත කර ගැනිමට පහත කහ බොත්තම මත click කර ඊමේල් ලිපිනයක් දෙන්න.
** අපහසුවක් ඇත්නම් මෙතනින් සෘජුවම බාගන්න –> Direct download link

Enter email here for sample and exam tips

(Download Sample Pages of the Book with 100 Education GK Facts – FREE!! – Click the yellow button above & enter a valid email )


(“Teaching exam general knowledge 1000” book by A.R. Amarasinghe is specially written for national & provincial government school graduate / diploma teaching exams’ in Sri Lanka.)


* පොත මිලදී ගැනිමේ විස්තර සඳහා මෙම සබැඳිය click කරන්න.

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close